Miljön 

inne

För oss på Smultronstället är miljön på förskolan viktig. Vi har fina lokaler som lockar fram kreativiteten och fantasin hos barnet. Vi jobbar mycket med lekhörnor som är flyttbara och väldigt omväxlande beroende på vad barngruppen har för intresse. Allt vårt material är noga genomtänkt utifrån barnets mognad. Allt material skall vara synligt så att barnet själv kan välja vad de vill göra. Under hösten introducerar vi allt material för att barnet skall bli självgående. För oss är det viktigt att miljön skall locka till lek, något som vi prioriterar väldigt högt.

Vår vardagliga verksamhet styrs av barnets intresse och nyfikenhet. Genom observationer och intervjuer är barnet med och påverkar sin vardag. 

 

ute

Vi spenderar mycket tid ute i vår fina närmiljö som består av skog, ängar och Mälaren där finns det mycket att upptäcka. Vi har även en fin lekgård som lockar till många utmaningar och lek. Utanför vår inhägnade gård har vi en stor härlig gräsmatta med äppelträd och en fin pulkabacke som vi gjort tillsammans med barnen. Här finns det stor plats för att röra på sig, leka lekar ha picknick och på hösten skördar vi äpplen från våra träd. Den viktiga leken fortsätter ute, för oss är det viktigt att bidra med inspirerande material men även att låta barnen leka fritt. 

En dag i veckan går vi till skogen och till vår egen skogsplats som vi har gjort i ordning tillsammans med barn och föräldrar. Platsen är utmanande och lockar till upptäcktsfärder och lek. Barnen har med sig egen matsäck, något som är väldigt uppskattat.  De äldre barnen stannar i skogen nästan hela dagen och  under den varma delen av året lagar vi mat över öppen eld.

Barnets nyfikenhet vad de upptäckter och intressen för dagen styr våra aktiviteter i skogen. Ibland kan vi  få besök av pippi långstrump eller tomten Rockman om vi har tur.

Vi är ute varje dag och de barn som sover en stund på dagen sover ute i sina vagnar.

Att ha skogen och naturen runt hörnet är underbart. Det finns mycket att lära i den miljön.