följ oss gärna på facebook

Välkommen till förskolan Smultronstället

Förskolan Smultronstället är en friförskola som drivs av Monica Axén. Förskolan ligger i fina lokaler i Sundby park i Strängnäs. Vi har en trivsam miljö nära skog, äng och vatten. 

Vi bedriver verksamhet för barn i ålder 1-5 år uppdelat på tre avdelningar. En avdelning för de yngre barnen som heter trumman och en avdelning för de 3-4 åringar som heter tamburinen och triangeln för våra älsta barn. Triangeln går barnet på sista året på förskolan innan de skall börja förskoleklass. sammanlagt har vi 30-35 barn inskrivna hos oss.

Musik och rörelse använder vi oss av för att barnen skall få möjlighet att utveckla alla sina sinnen.

Vi använder oss också av lärandepärmar, för att konkret visa på barnets utveckling och lärande.

 Att vara ute är något vi på förskolan prioriterar högt, vi är ute varje dag och utforskar vårt fina närområde. Till skogen går vi minst en gång i veckan, äter god matsäck, tränar motorik genom att klättra, springa, leka. Att följa årets årstider är spännande att se hur allt förändras utifrån vilken årstid det är. Barnen får lära sig att vara rädd om naturen och förstå vilken tillgång det är att få vistas där.