Verksamhet

Vår verksamhet på Smultronstället utgår från förskolans läroplan LpFö-98 reviderad 2010.

Där tar vi fasta på leken, som för oss är väldigt viktig. Barnen får många möjligheter till att leka under sin dag hos oss och framför allt att leka klart. Vi personal är ofta med i barnets lekar och det utvecklar både vår och barnets fantasi. För de mindre barnen är det viktigt att vi vuxna sitter i närheten av barnet och är med i deras lek, det skapar trygghet.

Genom leken socialiseras barnet och de lär sig turtagning, sammarbete och att ge och ta, som de har stor nytta av i livet.

För oss är det viktigt att barnet har roligt, genom att ha roligt lär man sig en massa saker.

Vår vardagliga verksamhet styrs av barnets intresse och nyfikenhet. Genom observationer och intervjuer är barnet med och påverkar sin egen vardag. Vi arbetar med teman som barnets nyfikenhet grundat och resan genom temat blir väldigt spännande både för pedagogen och barnet.  Barnets nyfikenhet ger också lust till att lära sig saker som är meningsfulla för barnet. För de mindre barnen blir de vardagliga rutinerna en viktig del, att känna igen sin vardag på förskolan skapar trygghet och barnet lär sig genom rutiner, tex att klä på sig, äta mat,m.m.

Att samarbeta och ha kul tillsammans är viktigt hos oss..