Exempelrubrik - Syns inte på din hemsida

MUSIK

musik bidrar till en otrolig glädje hos oss på förskolan Smultronstället. Vi använder oss mycket av sång, rim o ramsor, instrument och skivor. Dans och spontan teater är också en del av vår vardag.

Musiken är viktig för oss då den bidrar till glädje

bra träning för språkutvecklingen

att våga agera för sina kamrater

att stärka barnets självkänsla

att få röra sig under lustfyllda former

 Ute/Skogen

På förskolan  prioriterar vi att vara ute. Vår fina utegård lockar till många olika aktiviteter. Att ta på sig utforskarglasögonen, nyfikenheten, kreativiteten för att se vad gården har att erbjuda. De finns  alltid något nytt att lära och utveckla tillsammans med barn och pedagog.

Att ha närhet till skog o ängar innebär också att vi går till skogen minst en gång i veckan där vi fikar egen medtagen matsäck och utforska vad skogen har att erbjuda. Vi följer årstiderna och lär barnen att vara rädd om vår härliga naturtillgångar som skogen. 

Lärande pärm

Vi på Smultronstället arbetar med lärande pärm dvs pärmar som innehåller det enskilda barnets utveckling och lärande. Att arbeta med lärande pärm innebär att vi synliggör barnets utveckling och lärande för de själva. Att de konkret ska kunna se sin egen del i lärprocessen.

Varje barn har sin egen pärm och en pedagog har lite extra ansvar för det barnets lärande och utveckling. I portfolion trycker vi på förskolans vardag, för det är i barnets vardag som det unika och viktiga händer. Vi observerar, intervjuar och tar mycket kort på barnet i den dagliga verksamhet. Vi ger också barnet mycket tid och värnar om deras lek, som är en viktig aktivitet under dagen här på Smultronstället. 

rollspel, teater musik är bra pedagogiska lekar för att öka barnets självkänsla.