Värdegrund

Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga hos oss.

Vi pedagoger är närvarande i barnets vardag och delaktiga i deras lek.

Vi har en positiv barnsyn och uppmuntrar barnet att vara delaktiga i sin utveckling och i sitt lärande.

Alla barn hos oss är kompetenta och vi möter dem utifrån deras mognad och intresse. Att stärka deras självkänsla är viktig.

Samvaron med kamrater på förskolan skall speglas av glädje, empati och hjälpsamhet.

Att lära genom lek är viktigt hos oss och framför allt att ha roligt tillsammans.

det kompetenta barnet,och att lära av och med varandra är roligt.